السجل 1 الى 1 من 1 من RCT
اختيار الكل
  • DIA : 0015 : Not available for external loan
    Feet - result of falanga (postmortem)
    Spain | torture | physical torture | Basque
  •